Technology

Grupa Kobiet podejrzana o kult satanistyczny

23.07.2021, 14:11 0 komentarzy
Grupa Kobiet podejrzana o kult satanistyczny

Niedawno stało się dosyć głośno na temat sytuacji, która to miała miejsce w Olsztynie. Grupa aktywnych artystek, określające się jako "Wiedźmuchy" działa od przeszło 5 lat. Składa się z ok. 20 dziewcząt i kobiet w odmiennym wieku. Zaczęły istnieć w pierwszej kolejności po to, by mieć możliwość wzajemnego wsparcia. Akcentują swoim usposobieniem kiermasze lokalne, czytają książki osobom w śpiączce, a także biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych. Na wielu uroczystościach na obszarze całego kraju zagościły. Nie mniej jednak działająca obok miejscowej parafii Akcja Katolicka wyszła z założenia, że fakt, iż inspirują się z różnorodnych filmów a także historii na temat wiedźm a tym samym upodabniają się do takowych, jest okultyzmem. Z tego względu AK napisała do Miłakowskiej władzy zażalenie. Okoliczni radni traktują te słowa skargi, natomiast przełomowy głos w trakcie komisyjnych obrad może zaliczać się do proboszcza. Całym tym incydentem przejęła się posłanka Lewicy, pani Falej Monika, która sądzi, że grupa artystek "Wiedźmuchy" odgrywa istotną rolę w życiu lokalnej społeczności i nie zaobserwowała żadnych mistycznych lub też okultystycznych praktyk tej grupy. Na końcu dodała jednak, że jeśli faktycznie miałyby one miejsce, to Panie te miałyby prawo do tego, ponieważ polski kodeks karny nie zakazuje odwoływać się do mistyki, świata baśni i fantazji. Do całej sytuacji ustosunkowała się także Tomaszewska Alicja, dyrektorka Miłakowskiego Domu Kultury oraz założycielka grupy Wiedźmuchy, która informowała, że podczas wydarzeń organizowanych przez Panie nigdy nie było mowy o jakimkolwiek propagowaniu treści religijnych.

Zostaw komentarz